На русском

Despre institut

Institutul de istorie orală din Moldova este o structură neguvernamentală, înregistrată de către Ministerul justiției. Activitatea de bază a Institutului este colectarea mărturiilor despre trecut prin metoda intervievării și publicarea acestora. Mărturiile oamenilor de rând pot deveni un important izvor de cunoștințe istorice. Colectând și publicând aceste mărturii Institutul ”oferă cuvântul” în procesul de scriere a Istoriei unor oameni, care în alte circumstanțe niciodată nu ar fi fost auziți și luați în seamă. Noi oferim o altă perspectivă, o altă privire asupra trecutului. Povestirea D-stră poate ajunge în manualele de Istorie!

În activitatea sa Institutul colaborează cu specialiști din diferite domenii – istorici, filologi, sociologi, traducători și alții din Moldova și din afara țării.

Astăzi pe site-ul Institutului cititorul (utilizatorul) poate găsi circa 50 de interviuri cu victimele deportărilor din RSS Moldovenească din 1949, zeci de interviuri cu martorii atrocităților împotriva evreilor (Holocaust) din Basarabia și Transnistria din timpul celui de al Doilea război mondial și interviuri pe alte teme. Tot acolo pot fi găsite materiale de sinteză la tema istoriei, păstrării memoriei colective, etc. Interviurile și materialele sunt publicate în română și rusă. În proces de formare se află următoarele colecții: Emigrarea în masă din Republica Moldova după anul 1991 (aici mizăm pe suportul și cooperare celor plecați din Moldova); Conflictul armat de pe Nistru, 1992; Războiul din Afganistan; Moldova prin ochii altor națiuni; RSSM și altele.

Institutul nu este finanțat de la stat. Viteza formării colecțiilor și numărul publicărilor depind în mod direct de resursele disponibile. În acest sens Institutul acceptă cu gratitudine orice asistență (finaciară, materială, prin servicii, etc.) de la cititori, utilizatori și sponsori din țară și din afară ei. Oricine poate deveni patronul Institutului, oferind acestuia asistenșă prin platforma de colectare a resurselor Patreon, accesând-o prin https://www.patreon.com/istoria

 

Ditector al Institutului este Alexei Tulbure, magistru in istorie